Інформаційне та методичне забезпечення. 8 страница

Предыдущая39404142434445464748495051525354Следующая

4.391. Фєдосєєв, В. В. Щодо вдосконалення кримінального законодавства про непорушність державних кордонів України (ст. 332 КК України) / В. В. Фєдосєєв // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 180-183

4.392. Мота, А. Ф. Розвиток законодавства про відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України / А. Ф. Мота // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 2. - С. 148-151

4.393. Грачов, С. В. Об’єкт та предмет злочину, пов’язаного з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст.333 КК України) / С. В. Грачов // Право і суспільство. - 2010. - № 1. - С. 103-110

4.394. Грачов, С. В. Особливості об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю / С. В. Грачов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спец. вип. №6. У 3-х ч., Ч. 1 : Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - С. 210-216

4.395. Володавська, О. С. Особливості суб’єкта передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністью держави / О. С. Володавська // Південноукраїнський правничий часопис. - Одеса, 2010. - № 2. - С. 214-217

4.396. Грачов, С. В. Предмет злочину, пов’язаного з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю / С. В. Грачов // Протидія злочинності: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (м. Луганськ, 15 жовтня 2010 р.). - Луганськ, 2011. - С. 189-195

4.397. Прохніцький, О. В. Державна таємниця як предмет злочину / О. В. Прохніцький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2011. - Спец. вип. № 5. : Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід. - С. 174-176

4.398. Притула, Анатолій. Об’єктивна сторона незаконного переправлення осіб через державний кордон України / А. Притула // Вісник прокуратури. - 2011. - № 12. - С. 63-70

4.399. Кузьмін, С. А. Щодо необхідності повторної криміналізації незаконного перетинання державного кордону України / С. А. Кузьмін // Національні інтереси та проблеми забезпечення безпеки України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 5-6 листопада 2009 р.). - Кіровоград, 2009. - С. 39-414.400. Плугатир, Максим. Особа, що має право доступу до комп’ютерної інформації як суб’єкт злочину, передбаченого ст.362 КК України ; М. Плугатир // Юридична Україна. - 2010. - № 1. - С. 113-116

4.401. Плугатир, Максим. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації / М. Плугатир // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 138-140

4.402. Карчевський, Микола Віталійович. Деякі питання практики застосування кримінального законодавства про злочини в сфері використання комп’ютерної техніки / М. В. Карчевський // Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів у комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 4 грудня 2009 р.). - Донецьк, 2009. - С. 63-71

4.403. Батюк, О. В. Актуальні питання захисту комп’ютерної інформації в нормах Кримінального кодексу України / О. В. Батюк, Ю. О. Новосад // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-15 квітня 2007 р.). В 2-х ч. - Львів, 2007. - Ч. 2. - С. 19-21

4.404. Самойленко, Олена. Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи / О. Самойленко // Юридична Україна. - 2010. - № 3. - С. 99-104

4.405. Рудик, М. В. Проблемні питання кваліфікації злочину, передбаченого ст. 361-2 КК України / М. В. Рудик // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 2. - С. 180-181

4.406. Сеник, В. В. Окремі аспекти встановлення ознак складів злочинів, вчинених з використанням комп’ютерної техніки / В. В. Сеник, Є. Г. Горпинченко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 2. - С. 189-191

4.407. Карчевський, М. В. Вдосконалення нормативної бази протидії комп’ютерним злочинам у контексті гармонізації національного та міжнародного кримінального законодавства / М. В. Карчевський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 квітня 2006 р.). В 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч. 2. - С. 290-293

4.408. Шеломенцев, Володимир Петрович. Організована кіберзлочинність: до визначення поняття / В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2009. - Вип. 21. - С. 314-322

4.409. Міхайліна, Т. Кваліфікація незаконних дій з програмними та технічними засобами, що вчиняються групою осіб / Т. Міхайліна // Правничий часопис Донецького університету. - Донецьк, 2009. - № 1/2. - С. 186-191

4.410. Тартасюк, К. Кримінально-правовий аспект інформаційної безпеки / К. Тартасюк // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 227-230

4.411. Гладенький, О. Я. Поняття правового регулювання комп’ютерних злочинів / О. Я. Гладенький // Правова свідомість молоді в умовах розбудови демократичної держави : матеріали ІV всеукр. курсантсько-студентської конф. (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2010 р.). - Івано-Франківськ, 2010. - С. 186-188.

4.412. Хорошун О. В. Запобігання кримінальному наркотизму серед осіб, засуджених до довічного позбавлення волі / О. В. Хорошун // Протидія наркозлочинності : досвід установ виконання покарань і слідчих ізоляторів : матеріали наук-практ. конф. (Чернігів, 16 бер. 2012 р.). Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – С. 77–79.

4.413. Хорошун О. В. Утримання засуджених до довічного позбавлення волі / О. В. Хорошун // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки : матеріали І-шої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 2012 р.). – Ніжин : Видавець ПП Лисенко, 2012. – С. 170–172.

4.414. Хорошун О. В. Історико - правовий аналіз покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні / О.В. Хорошун// Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – № 4 (57).– С. 588–593.

4.415. Хорошун О.В. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі //О.В. Хорошун// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ/ 2011-№2.- С.283-289.

4.416. Хорошун О.В. Довічне позбавлення волі як найсуворіший вид кримінального покарання // О.В. Хорошун // Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – Бровари. – 2011. – С. 94-96.

4.417. Хорошун О.В. Кримінально-виконавчі засади виконання покарання у виді довічного позбавлення волі відповідно до міжнародних стандартів // О.В. Хорошун // Вісник запорізького національного університету / 2011 – №3. – С. 208-214.

4.418. Хорошун О.В. Кримінально-правові заходи протидії економічній злочинності //О.В. Хорошун//Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні. – Бровари. – 2010. – С.73-75.

4.419. Кириченко Г. В. Запобігання нетиповим способам контрабанди наркотиків правоохоронними органами / Г. В. Кириченко // Науковий Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – №4 (56). – С.344-351.

4.420. Кириченко Г.В. Характеристика жінки, яка засуджена за контрабанду наркотиків / Г.В. Кириченко // Протидія наркозлочинності : досвід установ виконання покарань і слідчих ізоляторів : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 16 бер. 2012 р.). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів, 2012. – С. 79–81.

4.421. Кириченко Г. В. Витоки становлення та розвитку запобігання контрабанді наркотичних засобів / Г. В. Кириченко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. Конф. (Дніпропетровськ, 26 жовтня, 2012 р.)- у 3-х ч.Ч.3 «Кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти формування правової держави».- Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012.- с. 39-40.

4.422. Кириченко Г. В. Відповідальність у виді довічного позбавлення волі за окремі злочини у сфері обігу наркотичних засобів – шлях до поліцейської держави / Г. В. Кириченко // Права людини та проблеми організації функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2013 року. - у 2-х частинах. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Ч.ІІ.- 81-83.

4.423. Кириченко Г. В. Запобігання контрабанді синтетичних каннабіноїдів правоохоронними органами / Г.В. Кириченко // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.).- Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2013. – С. 371-373.

4.424. Кириченко Г. В. Контрабанда наркотичних засобів як злочин міжнародного характеру / Г. В. Кириченко // Західноукраїнський науковий вісник: матер. Міжрег. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовної практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід» (Івано-Франківськ, 29 квітня 2013 р.).- Івано-Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2013.-Вип.1.- С.32-37.

4.425. Кириченко Г. В. Витоки становлення та розвитку запобігання контрабанді наркотичних засобів / Г. В. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.- Дніпропетровськ. – 2013 -Вип.№21.- Ч.1. –С.43-46.

4.426. Кириченко Г. В. Кримінально-правові заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів / Г. В. Кириченко // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 250-251.

4.427. Кириченко А. В. Контрабанда наркотических средств как преступление международного характера / А. В. Кириченко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.- Курск.-2013.-№5 (83).- С.161-164.

4.428. Кириченко Г. В. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування. / Г. В. Кириченко // Науковий Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (65). – С. 445-451.

4.429. Кириченко А. В. Состояние и тенденции совершения контрабанды наркотических средств в Украине / А. В. Кириченко // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. - Республика Молдова.-2013.-№ 11/2 (263).- С.111-115.

4.430. Кириченко Г. В. Пріоритетні напрямки міжвідомчого співробітництва щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів / Г.В Кириченко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, – 2014. Вип. № 71. – С. 321-325.

4.431. Кириченко Г. В. Політичні детермінанти злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів / Г.В. Кириченко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції: матер. Українсько-польської наук.-практ. конференції (Дніпропетровськ, 15 листопада 2013 р.) - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013.- с.203-205.

4.432. Кириченко Г. В. Запобігання контрабанді наркотичних засобів (кримінологічне дослідження): Монографія // За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Богатирьов І.Г. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 228 с.

5. Інші джерела:

Перелік рекомендованих періодичних видань:

5.1. Адвокат

5.2. Вісник Академії прокуратури України

5.3. Вісник Верховного Суду України

5.4. Вісник Конституційного Суду України

5.5. Вісник прокуратури

5.6. Вестник Московского университета

5.7. Вестник Московского университета МВД России

5.8. Влада. Людина. Закон

5.9. Государство и право

5.10. Держава і право

5.11. Закон и право

5.12. Законность

5.13. Міліція України

5.14. Офіційний вісник України

5.15. Підприємництво, господарство і право

5.16. Право і практика

5.17. Право і суспільство

5.18. Право України

5.19. Российский следователь

5.20. Современное право

5.21. Честь і закон

5.22. Юридический вестник

5.23. Юрист-правоведъ

6. Інтернет-ресурси:

6.1. Офіційний cайт Верховної Ради України www.zakon.rada.gov.ua
6.2. Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua
6.3. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua
6.4. Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua
6.5. Офіційний сайт представництва Президента України www.prezident.gov.ua
6.6. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України www.gdo.kiev.ua
6.7. Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua
6.8. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua
6.9. Офіційний cайт Третейської палати України www.arbitrationchamber.org.ua
6.10. Газета "Урядовий кур'єр" www.ukcc.com.ua
6.11. Газета "Юридична практика" www.practix.com
6.12. Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org
6.13. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка www.lawschool.lviv.ua
6.14. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій www.ariu.berdyansk.net
6.15. Юридичний факультет Київського національного економічного університету www.uf-kneu.kiev.ua
6.16. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх справ www.naiau.kiev.ua
6.17. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. Карабіна www.osvita.org.ua
6.18. Бібліотека національного університету державної податкової служби України www.library.ufei.ukrsat.com
6.19. Юридичний факультет Запорізького державного університету www.lib.profi.net.ua
6.20. Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua
6.21. Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua
6.22. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE" www.liga.kiev.ua
6.23. Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua
6.24. Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua
6.25. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua
6.26. Національна Парламентська бібліотека України www.nplu.kiev.ua
6.27. Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua
6.28. Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library
6.29. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка www.korolenko.kharkov.com
6.30. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки www.libr.rv.ua
6.31. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва www.library.vinnitsa.com
6.32. Київська безплатна юридична консультація On-line www.unic.com.ua


8769627098306679.html
8769651641798557.html

8769627098306679.html
8769651641798557.html
    PR.RU™