Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне призначення МВФ. Напрямки співпраці МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з Україною.

Група Світового банку. Основи організації, структура та призначення Світового банку. Форми співпраці структур Світового банку з Україною. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. Створення та призначення Чорноморського банку торгівлі та розвитку.

Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок створення, призначення і функції ЄБРР. Напрямки співробітництва з Україною.

Банк міжнародних розрахунків. Необхідність та порядок створення БМР. Функції банку. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері.

Література: 12, 13, 14, 25, 32.

Тематичний план з дисципліни «Гроші та кредит»

для спеціальностей 6.0501.02 “Економічна кібернетика”, 6.0501.07 “Економіка підприємства”, 6.0501.08 “Маркетинг”

№ п/п Назва теми Кількість годин за видами занять Індивідуальна робота Самостійна робота студента
разом аудиторні
лекції семінари
1. Модуль І. Теорія функціонування грошей в економіці та організації грошового обороту
2. Сутність і функції грошей
3. Грошовий оборот і грошові потоки
4. Грошовий ринок
5. Грошові системи
6. Інфляція та грошові реформи
7. Валютний ринок та валютні системи
8. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм -
9. Модуль ІІ. Теорія розвитку кредитних відносин
10. Кредит у ринковій економіці
11. Фінансові посередники грошового ринку
12. Центральні банки
13. Комерційні банки
14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
15. Разом

Тематичний план з дисципліни «Гроші та кредит»

для спеціальностей 6.0501.03 «Міжнародна економіка», 6.0501.04 «Фінанси», 6.0501.06 «Облік і аудит»

№ п/п Назва теми Кількість годин за видами занять Індивідуальна робота Самостійна робота студента
разом аудиторні
лекції семінари
1. Модуль І. Теорія функціонування грошей в економіці та організації грошового обороту
2. Сутність і функції грошей
3. Грошовий оборот і грошові потоки
4. Грошовий ринок
5. Грошові системи
6. Інфляція та грошові реформи
7. Валютний ринок та валютні системи
8. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
9. Модуль ІІ. Теорія розвитку кредитних відносин
10. Кредит у ринковій економіці
11. Фінансові посередники грошового ринку
12. Центральні банки
13. Комерційні банки
14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
15. Разом

РОЗДІЛ ІІІ. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни«Гроші та кредит»

Модуль І. Теорія функціонування грошей в економіці та організації грошового обороту


8765336572130227.html
8765345365127218.html

8765336572130227.html
8765345365127218.html
    PR.RU™